Inschrijven

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni
  • Indien het lid in de loop van het seizoen het lidmaatschap beëindigt, is het lid tot 30 juni contributie verschuldigd aan de vereniging
  • De jaarlijkse contributie bedraagt voor volwassenen €140,- (exclusief competitiegelden) en €220,- (inclusief competitiegelden). De jaarlijkse contributie voor jeugdleden bedraagt €110,- (exclusief competitiegelden) en € 150,- (inclusief competitiegelden). Daarnaast betalen alle leden €10,- voor het NeVoBo lidmaatschap.
  • De contributie wordt in 2 delen automatisch van eerder genoemd bankrekeningnummer geïncasseerd. Bij het ondertekenen van dit inschrijfformulier machtigt het lid, of diens ouders/verzorgers de vereniging om de incasso te laten plaatsvinden
  • De financiële gevolgen van een boeking of een schorsing zijn voor rekening van het lid en worden automatisch geïnd
  • Beëindiging van het lidmaatschap dient per uitschrijfformulier, uiterlijk 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie geschieden.
  • De gegevens vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten
  • Ondertekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de NeVoBO in verband met de aanmelding als lid.