Dames inschrijving

Heb je vragen? Stel ze aan:

 

Lidmaatschap

Proeftraining
Ben je geïnteresseerd in de vereniging en wil je een keer vrijblijvend de sfeer proeven?

Sponsor

Sponsor opties
Bij een jonge vereniging als Volamos hebben we uiteenlopende sponsor opties voor je klaar staan. Kies er gerust eentje uit die bij het budget past.

Persoonsgegevens


Adresgegevens


Betaalgegevens


Huisregels

- Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni
- Indien het lid in de loop van het seizoen het lidmaatschap beëindigt,
is het lid tot 30 juni contributie verschuldigd aan de vereniging
- De jaarlijkse contributie bedraagt voor volwassenen €160,- (exclusief competitiegelden) en €240,- (inclusief competitiegelden).
- De contributie wordt in 2 delen automatisch van eerder genoemd
bankrekeningnummer geïncasseerd. Bij het ondertekenen van dit
inschrijfformulier machtigt het lid, of diens ouders/verzorgers de
vereniging om de incasso te laten plaatsvinden
- De financiële gevolgen van een boeking of een schorsing zijn voor
rekening van het lid en worden automatisch geïnd
- Beëindiging van het lidmaatschap dient per uitschrijfformulier,
uiterlijk 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar bij de
ledenadministratie geschieden.
- De gegevens vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het
ledenbestand van de vereniging in verband met alle
verenigingsactiviteiten
- Ondertekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan
de NeVoBO in verband met de aanmelding als lid.

Ik ga akkoord met bovengenoemde huisregels