Jeugd inschrijving

Heb je vragen? Stel ze aan:

 

Lidmaatschap

Proeftraining
Ben je geïnteresseerd in de vereniging en wil je een keer vrijblijvend de sfeer proeven?

Sponsor

Sponsor opties
Bij een jonge vereniging als Volamos hebben we uiteenlopende sponsor opties voor je klaar staan. Kies er gerust eentje uit die bij het budget past.

Persoonsgegevens


Adresgegevens


Betaalgegevens

Als Gemeente meebetaalt, vul "JSF" of "Stadspas" in bij IBAN

Bij gebruik Stadspas, vul hier jouw Stadspasnummer in:

Overige informatie

Willen je ouders de club helpen met vrijwilligerstaken?Je mag mij hierover bellennee


Huisregels

- De jaarlijkse contributie voor jeugdleden CMV bedraagt €100,- (zonder competitie) en €140,- (inclusief competitie). Jeugdleden Aspiranten betalen €190,-. Daarnaast betalen alle leden €17,50 voor het NeVoBo lidmaatschap dit zit bij de prijs inbegrepen.
- Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni
- De contributie wordt halfjaarlijks in 2 delen automatisch van eerder genoemd
bankrekeningnummer geïncasseerd. Bij het ondertekenen van dit
inschrijfformulier machtigt het lid, of diens ouders/verzorgers de
vereniging om de incasso te laten plaatsvinden
- De financiële gevolgen van een boeking of een schorsing zijn voor
rekening van het lid en worden automatisch geïnd
- Beëindiging van het lidmaatschap kan 2x per jaar: voor 15 april of voor 15 november.
Bij te laat uitschrijven, is contributie (voor een half jaar) verschuldigd aan de
vereniging.
- De gegevens vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het
ledenbestand van de vereniging in verband met alle
verenigingsactiviteiten
- Ondertekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan
de NeVoBO in verband met de aanmelding als lid.

Ik ga akkoord met bovengenoemde huisregels