Jeugd inschrijving

Heb je vragen? Stel ze aan:

 

Lidmaatschap

Proeftraining
Ben je geïnteresseerd in de vereniging en wil je een keer vrijblijvend de sfeer proeven?

Sponsor

Sponsor opties
Bij een jonge vereniging als Volamos hebben we uiteenlopende sponsor opties voor je klaar staan. Kies er gerust eentje uit die bij het budget past.

Persoonsgegevens


Adresgegevens


Betaalgegevens

Voor JSF-leden, vul "JSF" in bij IBAN.


Overige informatie

Willen je ouders de club helpen met vrijwilligerstaken?Je mag mij hierover bellennee


Huisregels

- Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni
- Indien het lid in de loop van het seizoen het lidmaatschap beëindigt, is het lid tot 30 juni contributie verschuldigd aan de vereniging
- De jaarlijkse contributie voor jeugdleden CMV bedraagt €130,- (zonder competitie) en € 170,- (inclusief competitie). Jeugdleden Aspiranten betalen €190,-. Daarnaast betalen alle leden €17,50 voor het NeVoBo lidmaatschap dit zit bij de prijs inbegrepen.
- De contributie wordt in 2 delen automatisch van eerder genoemd bankrekeningnummer geïncasseerd. Bij het ondertekenen van dit inschrijfformulier machtigt het lid, of diens ouders/verzorgers de vereniging om de incasso te laten plaatsvinden
- De financiële gevolgen van een boeking of een schorsing zijn voor rekening van het lid en worden automatisch geïnd
- Beëindiging van het lidmaatschap dient per uitschrijfformulier, uiterlijk 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie geschieden.
- De gegevens vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten
- Ondertekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de NeVoBO in verband met de aanmelding als lid.

Ik ga akkoord met bovengenoemde huisregels