Privacy Policy

Lees HIER ons cookiebeleid

 

Je bevindt je op de website van Volamos. De webbeheerder is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Volamos verwerkt persoonsgegevens die bij ons binnenkomen via het aanmeldformulier. Deze gegevens verwerken wij middels een door de NWVOBO aangedragen ledenadministratie programma. We verwerken de volgende gegevens:
- naam
- geboortedatum
- woonadres
- telefoonnummer
- rekeningnummer
- email adres
- geboorteplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Volamos heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ook niet met toestemming van ouders of voogd. Volamos kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Volamos zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info @ volamos.amsterdM, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Volamos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • aanmelden bij de vereniging
  • toevoegen aan whatsapp groep
  • op de hoogte brengen middels mailingen

Geautomatiseerde besluitvorming
Volamos neemt geen besluiten (op basis van geautomatiseerde verwerkingen) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door een mens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Volamos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dit doen wij om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens hebt afgegeven (met name lidmaatschap). Het zal bewaard worden tot het moment dat je je uitschrijft

Delen van persoonsgegevens met derden
Volamos verkoopt jouw gegevens niet aan derden. De gegevens worden enkel voor direct contact gebruikt en op geen enkele andere manier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Volamos gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Volamos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al gei╠łnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info @ volamos.amsterdam. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Volamos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Volamos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Volamos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info @ volamos.amsterdam